വിളപ്പിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി.

adminmoonam

തിരുവനന്തപുരം വിളപ്പിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ നൽകി. 15,63,976(പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറു) രൂപയും ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ആയ 8,88,124 രൂപയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ ഒരുമാസത്തെ സിറ്റിങ് ഫീസ് ആയ 41,400 രൂപയും പ്രസിഡന്റ്‌ ന്റെ ഒരു മാസത്തെ ഓണറേറിയം 6500 രൂപ ഉൾപ്പെടെയാണ് 25 ലക്ഷം രൂപ. സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ചെറുകോട് മുരുകൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് കുമാർ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി റിച്ചാർഡ്സൺ എന്നിവർ ചേർന്ന ചെക്ക് കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.