“മുറ്റത്തെ മുല്ല” – ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് തല മീറ്റിംഗ് നടന്നു.

adminmoonam

“മുറ്റത്തെ മുല്ല” തൃശ്ശൂർ ചേർപ്പ് ബ്ളോക്ക് തല മീറ്റിംഗ് അമ്മാടം സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു .തൃശൂർ താലൂക്ക് അസി. റജിസ്ട്രാർ പയസ്, സഹകരണ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉമോദ് എന്നിവർ മുറ്റത്തെ മുല്ല വായ്പാ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.അമ്മാടം സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് സെബി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ വെങ്ങിണിശ്ശേരി സഹകരണസംഘം സെക്രട്ടറി കെ.കെ.അനിൽ സ്വാഗതവും അമ്മാടം സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പി.എസ്. ജയശങ്കർ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!