മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ഒരു സംഘത്തിൽ നിന്നും നിർബന്ധിച്ച് സംഭാവന വാങ്ങുന്നില്ലെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി.

adminmoonam

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്നും നിർബന്ധിച്ച് സംഭാവന വാങ്ങുന്നില്ലെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചാനൽ ‘കരകയറാൻ’ പരിപാടിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സഹകരണസംഘവും നഷ്ടത്തിൽ ആയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംഘങ്ങളുടെ പൊതുനന്മ ഫണ്ടിൽനിന്നാണ് പണം നൽകുന്നത്. സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ കെയർ ഹോം പദ്ധതികു മികച്ച പിന്തുണയാണ് കേരളത്തിലെ സഹകാരി സമൂഹം നൽകിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!