മണ്ണുത്തി വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു.

adminmoonam

 

തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തി വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു. 30 വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ക്യാഷ് അവാർഡും മെമന്റോയും നൽകിയത്. ചടങ്ങ് ചേർപ്പ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി.എൻ. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി.യൂ. ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

കൗൺസിലർ എം. ആർ.റോസിലി, ഡയറക്ടർമാരായ എ.കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, വി.എം.സുലൈമാൻ, കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ശ്യാമള മുരളീധരൻ, എ.വി. സുദർശൻ, സെക്രട്ടറി കെ. വിനോദ് എന്നിവർക്ക് പുറമേ സഹകാരികളും രക്ഷിതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!