പള്ളിയാക്കല്‍ബാങ്ക് മത്സ്യക്കാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ചു

moonamvazhi

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിയാക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ചാത്തനാട് ഫിഷ്‌ലാന്റിങ് സെന്ററില്‍ മത്സ്യങ്ങളും മത്സ്യവിഭവങ്ങളും വാങ്ങാനുള്ള മത്സ്യക്കാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ചു. നടന്‍ സലിംകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ.സി. ഷാന്‍ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. വിവിധ മത്സ്യങ്ങളും പൊക്കാളിപ്പുട്ട്, കരിമീന്‍കറി, പാല്‍കപ്പ, കൂന്തല്‍കറി, കക്കി, ചെമ്മീന്‍കറി തുടങ്ങിയവും ലഭ്യമായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!