പട്ടത്താനം ബാങ്ക് പള്‍സ് ഓക്‌സി മീറ്റര്‍ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

പട്ടത്താനം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അമ്മന്‍നട ഡിവിഷനിലേക്ക് പള്‍സ് ഓക്‌സി മീറ്റര്‍ നല്‍കി. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എസ്.കെ. ശോഭ കൗണ്‍സിലര്‍ പ്രേം ഉഷാറിന് പള്‍സ് ഓക്‌സി മീറ്റര്‍ കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.