നാല് സ്‌പെഷല്‍ ഗ്രേഡ്ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ / ഓഡിറ്റര്‍മാരെ അസി. രജിസ്ട്രാര്‍ /അസി. ഡയരക്ടറായി നിയമിച്ചു

Deepthi Vipin lal

സ്‌പെഷല്‍ ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ / ഓഡിറ്റര്‍മാരായ നാലു പേരെ സെലക്ട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും കേരള സര്‍വീസ് പൊതു ചട്ടത്തിലെ ചട്ടം 28 അനുസരിച്ച് 36,600 – 79,200 രൂപ ശമ്പള നിരക്കില്‍ അസി. രജിസ്ട്രാര്‍ / അസി. ഡയരക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ ബൈട്രാന്‍സ്ഫര്‍ നിയനം നല്‍കി സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

സ്‌പെഷല്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍മാരായ പുഷ്പകുമാരി എന്‍, ഗണേഷ്‌കുമാര്‍ പി.വി, ശ്രീജ സി എന്നിവര്‍ക്കും സ്‌പെഷല്‍ ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായ ബിജി എസ്.ആറിനുമാണു നിയമനം.

[pdf-embedder url=”https://www.moonamvazhi.com/wp-content/uploads/2022/02/promotion-to-the-post-AR-AD-10.02.2022.pdf”]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News