നരിക്കുനി സഹകരണ ബാങ്കിൽ മൈക്രോ എടിഎം ആരംഭിച്ചു.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് നരിക്കുനി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ മൈക്രോ എടിഎം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നബാർഡ് സഹായത്തോടെ ആണ് മൈക്രോ എടിഎം ബാങ്കിൽ ആരംഭിച്ചത്. ബാങ്കിൽ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡണ്ട് പി.സി. രവീന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി എം. സി.ഹരീഷ് കുമാർ, ഭരണസമിതി അംഗം വി. കെ.ഹംസ, കോഴിക്കോട് പാക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെൽ പ്രതിനിധി കെ. വേണുഗോപാൽ, നബാർഡ് പ്രതിനിധി ജെയിംസ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!