ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ സഹായഹസ്തവുമായി ചേളന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക്.

adminmoonam

 

പ്രളയത്തിൽ അഭയംതേടി ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിയവർക്ക് സഹായമായി കോഴിക്കോട് ചേളന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എത്തി. കക്കോടി ക്യാമ്പിൽ ആവശ്യം വേണ്ട പുല്ല് പായ, പുതപ്പ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ബാങ്ക് അധികൃതർ എത്തിച്ചു നൽകി. ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ധർമരാജൻ, സെക്രട്ടറി മുരളീധരൻ എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ക്യാമ്പിലേക്ക് എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇനിയും നൽകാമെന്നു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ. സോമനാഥൻ ക്യാമ്പ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News