തൃശ്ശൂർ തലപ്പിള്ളി സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF ന് ജയം: ടി. കെ.. ശിവശങ്കരൻ പ്രസിഡന്റ്.

adminmoonam

തൃശ്ശൂർ തലപ്പിള്ളി സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF ന് ജയം.പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി.തലപ്പിള്ളി സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ പ്രസിഡൻറായി ടി.കെ. ശിവശങ്കരനെയും സംസ്ഥാന യൂണിയൻ പ്രതിനിധിയായി എം. സുലൈമാനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിജയികൾക്ക് വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി സ്വീകരണം നൽകി.ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ജിജോ കുരിയൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡി.സി.സി സെക്രട്ടറി കെ.അജിത് കുമാർ വിജയികൾക്ക് ഹാരാർപ്പണം നടത്തി. മുരളി പഴയന്നൂർ. എൻ.ആർ. രാധാകൃഷ്ണൻ, സിന്ധു സുബ്രമണ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!