തിരൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊറോണ വാർഡിലേക്ക് 2ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം നൽകി.

adminmoonam

തൃശ്ശൂർ തിരൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊറോണ വാർഡിലേക്ക് 300 ബെഡുകൾക്കുള്ള 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ റെക്സിൻ നൽകി. മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീന് ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് എ.എൻ കൃഷ്ണകുമാർ കൈമാറി. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പി.ബി. അനൂപ്, കെ.എസ്. സെന്തിൽകുമാർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോ. ആൻഡ്രൂസ്, സൂപ്രണ്ട് ഡോ. വിജുകൃഷ്ണൻ ഡെ.സൂപ്രണ്ട്, ഡോ.നിഷ എം.ദാസ് , ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ.ബി. പ്രദീപ്,ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റി സന്തോഷ്.പി.വി, ആർ.എം.ഒ. മുരളി സി.പി, എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News