തിരുപുറം വനിതാ സംഘത്തിന്റെ ഓഫീസ് പുതിയ ബില്‍ഡിംഗില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

Deepthi Vipin lal

തിരുപുറം വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഓഫീസ് പുതിയ ബില്‍ഡിംഗില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. നെല്ലിമൂട് പ്രഭാകരന്‍ മെഴുക് തിരി കത്തിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ടി. തിലകം, സെക്രട്ടറി ബിന്ദു, അനില്‍കുമാര്‍, ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!