ജപ്തി നടപടിക്ക് എതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയ ആളുടെ പരാതി തള്ളി- 25000 രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ അടയ്ക്കാനും ഹൈക്കോടതി.

[email protected]

കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയ പി.പി. ബഷീറിന്റെ പരാതി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവിട്ടത്. പരാതി തള്ളുക മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് 25000 രൂപ അടക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ബാങ്കിന്റെ സെയിൽ ഓഫീസർ നൽകിയ ജപ്തി ഉത്തരവിനെതിരെ പണം ഗഡുക്കളായി നൽകാൻ അവസരം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!