കൺസ്യൂമർഫെഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു കോടി രൂപ നൽകും.

adminmoonam

കൺസ്യൂമർഫെഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ഒരു കോടിരൂപ നൽകുമെന്ന് ചെയർമാൻ എം.മെഹബൂബ് പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാർ നൽകുന്ന തുകയ്ക്ക് പുറമെയാണിത്. കസ്യൂമർഫെഡിന്റെ ലാഭത്തിൽ നിന്നാണ് പണം നൽകുന്നതെന്നും മെഹബൂബ് പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരുടെ ആദ്യഗഡു എന്ന രീതിയിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ നൽകും. മൂവായിരത്തിൽ താഴെ വരുന്ന ജീവനക്കാർക്കായി ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജിനു രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മെഹബൂബ് പറഞ്ഞു. നാളെ കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഓൺലൈൻ വീൽപ്പന ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!