ക്ഷീരസംഘങ്ങള്‍ക്ക് മലബാര്‍ മില്‍മയുടെ ഓണസമ്മാനം

Deepthi Vipin lal

മലബാര്‍ മില്‍മ ക്ഷീരസംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു രൂപ നിരക്കില്‍ അധികപാല്‍ വില പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓണക്കാലത്ത് മേഖലാ യൂണിയന് പാല്‍ നല്‍കുന്ന ക്ഷീരസംഘങ്ങള്‍ക്കാണ് അധികപാല്‍ വില നല്‍കുന്നത്. 2021 ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 30 വരെ മില്‍മയ്ക്ക് ലഭിച്ച പാലിന് ലിറ്ററിന് ഒരു രൂപ പ്രകാരം 2.26 കോടി രൂപയാണ് അധിക പാല്‍വിലയായി നല്‍കുന്നത്.

ജൂണ്‍ മാസം സംഭരിച്ച 226.89 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ പാലിന് 226 ലക്ഷം രൂപയാണ് മലബാറിലെ ആറ് ജില്ലകളിലെ ക്ഷീരകര്‍ഷകരിലേക്ക് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ അധിക പാല്‍വിലയായി എത്തിച്ചേരുക. 2021 ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 30 വരെ ഡെയറിയില്‍ ലഭിച്ച പാലിന് ലിറ്ററിന് ഒരു രൂപ
പ്രകാരം കണക്കാക്കി മുഴുവന്‍ തുകയും ക്ഷീരസംഘങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതല്‍ 10 വരെയുളള പാല്‍ വിലയോടൊപ്പം നല്‍കുന്നതാണ്.

അധിക വില ഇന്‍സെന്റീവ് ഓണത്തിനു മുന്‍പായി സംഘങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതാണ്. ലിറ്ററിന് ഒരു രൂപ കൊടുക്കുമ്പോള്‍ മില്‍മ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ജൂണ്‍ മാസത്തെ ശരാശരി വില 40 രൂപ 09 പൈസയാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News