കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകി

[email protected]

ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവ ത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ അർഹതപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഓമശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകിയത്. വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് സി.പി. ഉണ്ണിമോയി നിർവഹിച്ചു. വേളിമണ്ണ ജി.എം.യു.പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തല പ്രവേശനോത്സവം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ.ട്ടി. സക്കീന ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർഡ് മെമ്പർ ടി.ടി. മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പുറമേ ജനപ്രതിനിധികളും സഹകാരികളും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.