കൊല്ലം ജില്ല പോസ്റ്റല്‍ ടെലികോം ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. എംപ്ലോയീസ് സംഘം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

കൊല്ലം ജില്ല പോസ്റ്റല്‍ ടെലികോം ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് 507661 രുപ നല്‍കി. സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ. എന്‍. ജ്യോതി ലക്ഷ്മി കൊല്ലം എം.എല്‍.എ. എം. മുകേഷിന് കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.