കൊമ്മേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് കൊമ്മേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 20,18,660 രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് ടി.പി. കോയ മൊയ്തീൻ, ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ വി.കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൈമാറി. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി അജയകുമാർ 5,18, 660 രൂപയുടെ ചെക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എ.കെ. അഗസ്തികു നൽകി. ചടങ്ങിൽ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എൻ.എം. ശ്രീജ, ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് പി. കെ.വിനോദ്, കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ പ്രജി സി.പി, എം.ജ്യോതിഷ്കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.