കേരള ബാങ്ക് – എല്ലാ കടമ്പകളും കടന്നു. ഇനി ലയന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി.

adminmoonam

ഹൈക്കോടതി അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ‘കേരള ബാങ്ക്’ രൂപീകരണത്തിനുള്ള എല്ലാ തടസങ്ങളും നീങ്ങി. 2019 ഒക്ടോബര്‍ 7-ന് 13 ജില്ലാസഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ലയിപ്പിച്ച് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്തിമ അനുമതി ഉത്തരവില്‍ കേരള സഹകരണ നിയമത്തില്‍ വരുത്തിയ വകുപ്പ് 14A ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിലവിലുള്ള കേസുകളിലെ അന്തിമ തീര്‍പ്പിനെ അനുസരിച്ചാകണം ലയനം നടത്തേണ്ടത് എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയില്‍ 21 കേസുകളാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ കേസുകളും ഒന്നായി പരിഗണിച്ച കോടതി ഇന്ന് (29.11.2019-ന്) പ്രസ്തുത കേസുകളെല്ലാം ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സര്‍ക്കാരിന് ലയനനടപടി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനും കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.

13 ജില്ലാസഹകരണ ബാങ്കുകളെ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി സംയോജിപ്പിക്കുക എന്ന നിയമപരമായ ലയനനടപടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ സാധ്യമാകുക. കേരള ബാങ്ക് വിഭാവനം ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്ന സമയക്രമങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും സമ്പൂര്‍ണ്ണമായും നടപ്പാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

1) ബാങ്കുകളുടെ ലയനം ഉത്തരവാകുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജില്ല-സംസ്ഥാനസഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിലവിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ഭരണം ഇല്ലാതാകും. സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിക്കുന്ന ഇടക്കാല ഭരണസമിതിയായിരിക്കും തുടര്‍ന്ന് ഭരണനിര്‍വ്വഹണം നടത്തുക. സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. മിനി ആന്റണി, ഐ.എ.എസ്, ധന-റിസോര്‍സ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.സഞ്ജീവ് കൗശിക്, ഐ.എ.എസ്, കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീമതി. റാണി ജോര്‍ജ്ജ് ഐ.എ.എസ് എന്നിവരായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഇടക്കാല ഭരണസമിതിയിലെ അംഗങ്ങള്‍. ഇടക്കാല ഭരണസമിതി അടിയന്തിരമായി യോഗം ചേര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന-ജില്ലാസഹകരണ ബാങ്കുകളില്‍ നാളിതുവരെ നടന്നു വന്നിരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ കോട്ടവും തട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങല്‍ നടത്തി ഉത്തരവിറക്കും.

2) ലയനശേഷമുള്ള കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ ജനറല്‍ ബോഡി 2019 ഡിസംബര്‍ മാസം വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കും. ലയനശേഷം ആവശ്യമായി വരുന്ന ബൈലോ ഭേദഗതികളായിരിക്കും പ്രധാന അജണ്ട. ഇതില്‍ പുതിയ ബാങ്കിന്റെ ഭരണനിര്‍വ്വഹണവും പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളുമായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നത്.

3) നിലവില്‍ സംസ്ഥാന-ജില്ലാസഹകരണബാങ്കുകളുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങളും, സേവനങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020 ജനുവരി 1 മുതല്‍ ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായും നടപ്പില്‍ വരുത്തും.

4) കേരളബാങ്ക് സി.ഇ.ഒ ആയി യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനറല്‍ മാനേജര്‍ ശ്രീ.പി.എസ് രാജനെ നിയമിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. 2020 ജനുവരി മാസത്തോടെ അദ്ദേഹം ചുമതലയേല്‍ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

5) ജീവനക്കാരുടെ ലയനം (കേഡര്‍ ഇന്റഗ്രേഷന്‍) ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് 2020 മാര്‍ച്ച് 31നകം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. താല്‍ക്കാലിക-കരാര്‍ ജീവനക്കാര്‍, ദിവസവേതന ജീവനക്കാര്‍, കമ്മീഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിലും ഉചിതമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും.

6) കേരള ബാങ്കിന് പുതിയ ലോഗോ, കളര്‍ സ്കീം എന്നിവ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി പുറത്തിറക്കും. വിപുലമായ പരസ്യ-പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.

7) സംസ്ഥാന-ജില്ലാസഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ അവശ്യം വേണ്ട കെട്ടിടങ്ങള്‍ 6 മാസത്തിനകം നവീകരിച്ച് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

8) പുതിയ ബാങ്കിന് യോജിച്ച രീതിയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഘടന നവീകരിക്കും. എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും 6 മാസത്തിനുള്ളില്‍ വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കും.

9) ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം, പ്രമോഷന്‍, സ്ഥലംമാറ്റം എന്നീ കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായ നയം രൂപീകരിക്കും.

10) കേരള ബാങ്കിന്റെ പുതിയ ബാങ്കിംഗ് നയം ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും.

11) സംസ്ഥാന-ജില്ലാസഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കോര്‍ ബാങ്കിംഗ് ഏകീകരണത്തിനുള്ള ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ നടന്നു വരികയാണ്. ഒരു മാസത്തിനകം ഈ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് കരാര്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2020 സെപ്തംബറോടെ കോര്‍ ബാങ്കിംഗ് ഏകീകരണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ടെസ്റ്റിംഗിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ടെസ്റ്റിംഗിനുശേഷം പുതിയ ഏകീകൃത കോര്‍-ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തില്‍ എല്ലാവിധ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കാവുന്ന രീതിയില്‍ കേരള ബാങ്ക് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകും. തുടര്‍ന്ന്, രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങളെ ഈ നെറ്റ് വര്‍ക്കുമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

12) ഇടക്കാല ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി പരമാവധി ഒരു വര്‍ഷമാണ്. എന്നാല്‍, ബാങ്കുകളുടെ നിയമപരമായ ലയനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം, ആവശ്യമായ ബൈലോഭേദഗതികള്‍ നടത്തി എത്രയും വേഗം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും ജനാധിപത്യ ഭരണസമിതിയെ ബാങ്കിന്റെ അധികാരമേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണം സാധ്യമാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ച എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളോടും ഹൃദയപൂര്‍വ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വികസന ചരിത്രത്തില്‍ പുതുയുഗപ്പിറവി കുറിക്കുന്ന ‘കേരള ബാങ്ക്’ രൂപീകരണം വന്‍ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാന്‍ സഹകാരി സമൂഹത്തോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. 2019 ഡിസംബര്‍ 6-ന് ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സംസ്ഥാനതല ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുക. ഡിസംബര്‍ 6-ന് വൈകിട്ട് 3ന് നിശാഗന്ധി ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ സഹകാരി-ബഹുജന കൂട്ടായ്മയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!