കുട്ടമശ്ശേരി ബാങ്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

ആലുവ കുട്ടമശ്ശേരി സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി. ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതമായ 53,464 രുപയുമടക്കം 7,53,464 രൂപ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം. മിതിയന്‍പിള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആര്‍.ടി.ജി.എസ്. ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.