എൻ.ആർ. രാധാകൃഷ്ണൻ താലൂക്ക് സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ

Deepthi Vipin lal

വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാനായി എൻ.ആർ. രാധാകൃഷ്ണനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ടി.കെ.ശിവശങ്കരൻ രാജിവെച്ച ഒഴിവിൽ ആയിരുന്നു പുതിയ ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ എൻ. ആർ.രാധാകൃഷ്ണന് സ്വീകരണം നൽകി ഡി.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. അജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ.എസ്.ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!