എന്‍.എം.ഡി.സി. ജീവനക്കാര്‍ മൂന്നാംവഴി ‘വായന’ യില്‍

Deepthi Vipin lal

നോര്‍ത്ത് മലബാര്‍ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സപ്ലൈ ആന്റ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് സൊസൈറ്റി (എന്‍.എം.ഡി.സി.) ജീവനക്കാര്‍ മൂന്നാം വഴി ‘വായന’ പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളായി.

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിലും സഹകാരികളിലും സഹകരണ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക വിവരങ്ങളെത്തിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വായന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും സഹകാരികള്‍ക്കും വായനയില്‍ അംഗങ്ങളായി മൂന്നാംവഴി മാസികയുടെ വരിക്കാരാകാം.

കോഴിക്കോട്ടെ എന്‍.എം.ഡി.സി. ഓഫീസില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ എന്‍.എം.ഡി.സി. ജനറല്‍ മാനേജര്‍ എം. കെ. വിപിന വരിസംഖ്യയുടെ ചെക്ക് ‘മൂന്നാംവഴി’ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഷൈനി പ്രമോദിന് കൈമാറി. എന്‍.എം.ഡി.സി. അസി. സെക്രട്ടറി വി.പി. ലേഖ, വാസു, ശാമിലി, രാകേഷ് രാമു, അമ്പിളി നാഥ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.