എം വി ആർ കാൻസർ സെന്ററിൽ മാസ് കെയർ മാസ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങി

moonamvazhi

കോഴിക്കോട് എം വി ആർ കാൻസർ സെന്ററിൽ മാസ് കെയർ മാസ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങി. എം വി ആർ കാൻസർ സെന്ററും കാലിക്കറ്റ്‌ സിറ്റി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന മാസ് കെയർ പദ്ധതിയിൽ എംവിആർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും കുടുംബാംഗ ങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് മാസ് കെയർ മാസ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്.

എം വി ആർ കാൻസർ സെന്റർ ചെയർമാൻ സി എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കാലിക്കറ്റ്‌ സിറ്റി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാവുന്ന 15000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാൻസർ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോ .എൻ.കെ. മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ, ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഡോ.റബേക്ക ജോൺ, ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ ജയേന്ദ്രൻ. കെ, സ്റ്റാഫ്‌ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ്‌ അഡ്വ.ഭവിത എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.