ആമസോണിൽ ഇനി സഹകരണ ഉത്പന്നങ്ങളും

moonamvazhi

കേരള സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം 100 ദിന കർമ്മപരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി സഹകരണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം  സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ നിർവ്വഹിച്ചു.

പാപ്പിനിവട്ടം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ
വിവിധയിനം എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, റബ്കോയുടെ മാഗസിൻ റാക്ക്,  ബീച്ച്ചെയർ, ട്രാവൽ മാട്രസ്സ്, പില്ലോ എന്നിവയാണ് ആമസോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി വിപണിയിലെത്തുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.