അത്തോളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റിന് തുടക്കം.

[email protected]

കോഴിക്കോട് അത്തോളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റിന് തുടക്കമായി. കൺസ്യൂമർഫെഡുമായി സഹകരിച്ചാണ് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൺസ്യൂമർഫെഡ് ചെയർമാൻ എം. മെഹബൂബ് മാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് എം. ലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി ടി.പി.ശ്രീജേഷ്, ബാബു മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും പൊതുവിപണിയേക്കാൾ വളരെ വില കുറവിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!