ബാങ്കിംഗ് ഫ്രോന്റിയര്‍ അവാര്‍ഡ് വടകര റൂറല്‍ ബാങ്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി

ബോംബെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബാങ്കിംഗ് ഫ്രോന്റിയേര്‍സ് എല്ലാവര്‍ഷവും ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്കു ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ 2022 വര്‍ഷത്തെ അവാര്‍ഡ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ. ടി. ശ്രീധരന്‍,

Read more

കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്കും ഏറാമല ബാങ്കും വടകര റൂറൽ ബാങ്കും കേരള ബാങ്ക് എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി

പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേരളാ ബാങ്കിന്റെ ജില്ലാ തല എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!