സംഘങ്ങളില്‍ റെയ്ഡ്‌കോയുടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിന്‍ വെന്‍ഡിംഗ് മെഷീന്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ അനുമതി

വനിതാ ജീവനക്കാർ കൂടുതലായി ജോലി ചെയ്യുന്നതും സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രേഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതുമായ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ റീജ്യണൽ ആഗ്രോ ഇന്റസ്ട്രിയൽ ഡവലപ്‌മെന്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവിന്റെ (റെയ്ഡ്‌കോ) സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീനും

Read more