കോഴിക്കോട്ടെ പൊലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന് സാരഥികളായി ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ: മാറ്റം നീണ്ട 90 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം

സിറ്റി പൊലീസ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സഹകാരികളാൽ തെര‍ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ തന്നെ സാരഥ്യമേറ്റെടുക്കുന്നു. നീണ്ട 90 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ

Read more
Latest News