സഹകരണ ആശുപത്രികള്‍ മെഡിസെപ്പിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവുമായി സര്‍ക്കാര്‍

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കുമായി നടപ്പാക്കിയ മെഡിസെപ്പ് ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് സഹകരണ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം. എംപാനല്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട 44 സഹകരണ ആശുപത്രികളില്‍ 19 മാത്രമാണ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!