മാനന്തവാടി ക്ഷീര സംഘത്തിന് ഡോ. വര്‍ഗീസ് കുര്യന്‍ അവാര്‍ഡ്

മലബാറിലെ മികച്ച പാലുല്‍പ്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിനു കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഡോ. വര്‍ഗീസ് കുര്യന്‍ അവാര്‍ഡിനു മാനന്തവാടി ക്ഷീരോല്‍പ്പാദക സഹകരണ സംഘം അര്‍ഹമായി.

Read more