സഹകരണ വകുപ്പ് – സഹകരണ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സേവനചട്ടങ്ങള്‍ – സേവനത്തില്‍ നിന്ന് വരമിച്ച കമ്മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഹോണറേറിയം നിശ്ചയിച്ചുളള ഉത്തരവ്

moonamvazhi

Honarariam

Leave a Reply

Your email address will not be published.