സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് നടത്തി

Deepthi Vipin lal

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സോഷ്യല്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സഹകരണ ക്ലിനിക് സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍, കണ്ണ് പരിശോധന, ഷുഗര്‍, ബി.പി, ഫിസിയോതെറാപ്പി കണ്‍സള്‍ട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ സൗജന്യ പരിശോധനകളാണ് ക്യമ്പില്‍ നടത്തിയത്. പരിശോധനയില്‍ നിരവധി ആളുകള്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.