സഹകരണ സ്ഥാപങ്ങളിലെ പാര്‍ട്ട് ടൈം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഗ്രേഡ് സ്‌കെയില്‍ അനുവദിക്കണം – സി.ഇ.ഒ.

Deepthi Vipin lal

പാര്‍ട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ എട്ട്, 16 വര്‍ഷ ഗ്രേഡ് സ്‌കെയിലുകള്‍ക്ക് സമാനമായ പുതിയ ശമ്പള സ്‌കെയില്‍ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ക്ക് നിവേദനം നല്‍കി.

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പാര്‍ട്ട് ടൈം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 2018 ല്‍ രണ്ട് ഗ്രേഡ് സ്‌കെയിലുകള്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പരിഷ്‌ക്കരിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ട് ഗ്രേഡ് സ്‌കെയിലുകള്‍ക്കും സമാനമായ സ്‌കെയില്‍ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. പാര്‍ട്ട് ടൈം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഗ്രേഡ് സ്‌കെയില്‍ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി.ഇ.ഒ. സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എ.കെ.മുഹമ്മദലിയാണ് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ക്ക് നിവേദനം നല്‍കിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.