സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും ഡയരക്ടര്‍മാരുടെയും ഓണറേറിയം കൂട്ടണം -സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍

Deepthi Vipin lal
കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഓണറേറിയവും ഡയരക്ടര്‍മാരുടെ സീറ്റിങ് ഫീയും വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നു കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേരളത്തില്‍ ഓണറേറിയവും സിറ്റിങ് ഫീയും വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ട് എട്ട് വര്‍ഷം പിന്നിടുകയാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ നാമമാത്രമായ തുകയാണ് ഓണറേറിയമായി നല്‍കുന്നത്. സര്‍ക്കാരിനു ഒരു പൈസ പോലും നഷ്ടമില്ലാത്ത വര്‍ധന നടപ്പാക്കാന്‍ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ ഒരു ഉത്തരവുമാത്രം മതി. അതതു സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് ഓണറേറിയം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ എന്തിനാണ് ഇതു പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സഹകരണ മന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇടപെട്ടു വിഷുവിനു മുന്‍പായിത്തന്നെ ഓണറേറിയം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ എടുക്കണം. മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ ഇതു നടപ്പാക്കുകയും വേണം. ഏതു ദുരിതഘട്ടങ്ങളിലും സര്‍ക്കാരിനു എന്തു സഹായം നല്‍കാനും കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെയും അതിന്റെ അധ്യക്ഷന്‍മാരെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാവണം – വിജയകൃഷ്ണന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തെലങ്കാനയില്‍ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘം ചെയര്‍മാന്മാരുടെ ഓണറേറിയം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ വിജയകൃഷ്ണന്‍ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!