സംഘങ്ങളിലെ കുടിശ്ശികക്കേസുകള്‍ ആര്‍ബിട്രേഷനു വിടാനുള്ള സമയപരിധി ഡിസംബര്‍ 31 വരെ നീട്ടി

moonamvazhi

സഹകരണസംഘങ്ങളില്‍ വായ്പക്കുടിശ്ശികയുണ്ടായിട്ടുള്ള കേസുകള്‍ ആര്‍ബിട്രേഷനു റഫര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കു കൂടി നീട്ടി. 2023 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ 2023 ഡിസംബര്‍ 31 വരെയാണു സമയപരിധി നീട്ടിയത്. ഒരു വര്‍ഷംകൂടി സമയം നീട്ടണമെന്നു സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു.

1969 ലെ സഹകരണസംഘം നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷന്‍ 69 ലെ ഉപസെക്ഷന്‍ (4) വ്യവസ്ഥയില്‍നിന്നു എല്ലാ സഹകരണസംഘങ്ങളെയും പൊതുതാല്‍പ്പര്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഒക്ടോബര്‍ 17 ന് അസാധാരണ ഗസറ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

സഹകരണസംഘംനിയമത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂള്‍ മൂന്നിലെ പരാമര്‍ശമനുസരിച്ചു പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തര്‍ക്കങ്ങളും നിശ്ചിതസമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. എന്നാല്‍, കേസുകള്‍ ആര്‍ബിട്രേഷനു റഫര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി 2013 ഫെബ്രുവരി 14 മുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നീട്ടിനല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ 2022 ജൂലായ് ഒന്നിനാണു സമയപരിധി 2022 ഡിസംബര്‍ 31 വരെ നീട്ടിയത്.

സര്‍ക്കുലര്‍: eogfiledownload-20

Leave a Reply

Your email address will not be published.