സംഘങ്ങളിലെ ഈടുസ്വര്‍ണം ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു

moonamvazhi

സഹകരണസംഘങ്ങളിലെ സ്വര്‍ണപ്പണയ വായ്പയിലെ ഈടുസ്വര്‍ണം ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

സ്വര്‍ണപ്പണയ പണ്ടങ്ങളുടെ ലേലനടപടി സ്വീകരിക്കാനായി സംഘം പ്രസിഡന്റ്, ചീഫ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ്, രണ്ടു ഭരണസമിതിയംഗങ്ങള്‍, ഒരു സീനിയര്‍ ജീവനക്കാരന്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ സബ്കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിക്കേണ്ടതാണെന്നു രജിസ്ട്രാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. രജിസ്ട്രാറുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വന്നാല്‍ സംഘം ചീഫ് എക്‌സിക്യുട്ടീവിനും ഭരണസമിതിക്കുമായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും ഇതിലൂടെ സംഘത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഇവര്‍ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്നും രജിസ്ട്രാര്‍ അറിയിച്ചു.

ഈടുസ്വര്‍ണം ലേലം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്ട്രാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച  മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇനി പറയുന്നു: Circular-02-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!