വനിതാ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വഴി കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വസ്തുക്കളുടെ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റിനു തുടക്കം

Deepthi Vipin lal

നൂറുദിന കര്‍മ്മ പരിപാടിയില്‍ വനിതാ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വഴി കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വസ്തുക്കളുടെ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ആഗസ്റ്റ് 18 ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. എന്‍. വാസവന്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നിര്‍വ്വഹിക്കും. പരിപാടി തത്സമയം കാണാന്‍ https://www.facebook.com/rcskerala

Leave a Reply

Your email address will not be published.