വടക്കേവിള ബാങ്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകി

Deepthi Vipin lal

വടക്കേവിള സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്സിൻ ചലഞ്ചിലേക്ക് ബാങ്കിന്റെയും ഭരണസമതിയുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സംഭാവനയായ 1084116 ( പത്തുലക്ഷത്തി എൻമ്പത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റിപതിനാറ്) രൂപ നൽകി.

ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്‌ എ. അജിത്ത്കുമാർ നിയുക്ത എം.എൽ.എ. എം. നൗഷാദിന് തുക കൈമാറി. ഭരണസമതി അംഗങ്ങളായ കെ. രാജേന്ദ്രൻ, ബി.എസ്. മണിലാൽ, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എൽ. രാജി, ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിനിധി എസ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News