രാമനാട്ടുകര വനിതാ സൊസൈറ്റി:സി. ഗീത പ്രസിഡന്റ്

Deepthi Vipin lal

കോഴിക്കോട്  രാമനാട്ടുകര വനിതാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായി സി. ഗീതയേയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി വി.കെ. ഹാജറാബീവിയേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. രാജി. കെ, ആയിഷ ജഷ്‌ന, ഉഷ ഗംഗാധാരൻ, സിന്ധു. ബി. കെ, സാജിത. കെ, സൽമ. ടി, ഷീന. വി. കെ എന്നിവരെ അംഗങ്ങളായും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!