യാത്രയയപ്പ് നൽകി

moonamvazhi

അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാറായി സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ കെ.സജീവ് കർത്തയ്ക്ക് കണയന്നൂർ താലൂക്ക് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

എറണാകുളം സെൻട്രൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ ചേർന്ന യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ അംഗം വി.എം.ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. താലൂക്ക് സർക്കിൾ സഹ.യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ടി. എസ്.ഷൺമുഖദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

പി.എ.സി.എസ് താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി അഡ്വ.എ.എൻ.സന്തോഷ്, അജയ് തറയിൽ, അസി. രജിസ്ട്രാർ കെ.ശ്രീലേഖ, സി.ആർ.ബിജു, പി.എച്ച്.ഷാഹുൽ ഹമീദ്, ടി.മായാദേവി, എൻ.എൻ.സോമരാജൻ, വി.എൻ.ഷീബ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!