ബാലരാമപുരം ബാങ്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

ബാലരാമപുരം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് 794483 രൂപ നല്‍കി. ബാങ്ക്, ഭരണസമിതി, ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവരുടെ വിഹിതം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. എ. പ്രതാപചന്ദ്രന്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന് കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.