പോർക്കുളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണം കോൺഗ്രസ്‌ നിലനിർത്തി. കെ.ബി.തമ്പി മാസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ്.

adminmoonam

കുന്നംകുളം പോർക്കുളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാനലിന് വൻ വിജയം. രണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചത്. കെ.ബി.തമ്പി മാസ്റ്ററെ പ്രസിഡണ്ടായി പുതിയ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഗിരീഷ് കുമാർ ആണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. വിജയിച്ച ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനുമായ കെ.ജയശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News