പത്തിയൂർ ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് ഒന്നാമത്

moonamvazhi

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ സൂപ്പർഗ്രേഡ് ബാങ്കുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാങ്കിനുള്ള പുരസ്കാരം പത്തിയൂർ ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് ലഭിച്ചു. സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിന്റെ സമാപന ദിവസം നടന്ന ചടങ്ങിൽ എ.എം.ആരിഫ് എം.പി.യിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എൽ. മഹാലക്ഷ്മി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.