നഗരൂര്‍ ബാങ്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

തിരുവനന്തപുരം നഗരൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ സംഭാവനയായി നല്‍കി.

ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ. ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ബാങ്കിന്റെ തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തുക കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആര്‍.ടി.ജി.എസ് ചെയ്തു നല്‍കി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.