തിരൂരങ്ങാടി, മഞ്ചേരി സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റെ ചെയ്തു.

adminmoonam

തിരൂരങ്ങാടി,മഞ്ചേരി സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു .തിരുരങ്ങാടി.നിലംബൂർ താലൂക്കുകളിൽ പുതിയ സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടു സർക്കാർ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം വന്നിരുന്നു. ഈ താലൂക്കുകളിൽ നിലവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ,അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് .എന്നിട്ടും തിരൂരങ്ങാടിയെ തിരൂരിലും നിലംബുരിനെ മഞ്ചേരിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പുനടത്തുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരൂരങ്ങാടിയിലെ സഹകാരിയായ ചൊക്ലി മൊഇദീൻകുട്ടിയും നിലംബൂർ താലൂക്ക് കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി ഷാജിയും സഹകാരി എം.കെ.ബാലകൃഷ്ണനുംകൂടി ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലാണ് കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത്.
ഹരജിക്കാർക്കുവേണ്ടി അഡ്വ.ഓ.ഡി.ശിവദാസ് ഹാജരായി .ഇന്നു നോമിനേഷൻ നൽകാനുള്ള അവസാന ദിവസമായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!