ജെ.ഡി.സി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു : സുജ വി.എസ് നു ഒന്നാം റാങ്ക്.

adminmoonam

 

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2019 ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം നടത്തിയ ജെ ഡി സി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ സുജാത.വി.എസ്. ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി.

രണ്ടാം റാങ്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഉണ്ട്. നോർത്തുപറവൂർ സഹകരണ പരിശീലന കോളേജിലെ ശിവപ്രസാദ് പി.എസ്, തൃശ്ശൂർ സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രജീഷ ടി.പി എന്നിവർ കരസ്ഥമാക്കി. കൊട്ടാരക്കര സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രവീണ എസ്.കെ, തൃശ്ശൂർ സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ ലിംജി.ഇ. എഫ് എന്നിവർ മൂന്നാം റാങ്ക് സ്വന്തമാക്കി. ലിംജി തൃശ്ശൂർ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ യു ഡി ക്ലാർക്ക് ആണ്. പരീക്ഷാഫലം സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലും കോളേജുകളിലും ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര പരീക്ഷാ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!