ചേർപ്പ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കെയർ ഹോം പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി.

[email protected]

തൃശ്ശൂർ ചേർപ്പ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കെയർ ഹോം പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന നാലു വീടുകളിൽ ആദ്യ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു. ഇഞ്ചമുടി സ്വദേശി കുന്നുമ്മൽ ഷീബയ്ക്കാണ് ആദ്യ വീട് നിർമിച്ചു നൽകിയത്. 5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് വീടു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തക്കോൽ ദാനം ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് സി.എൻ. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് എ.ആർ. അശോകൻ, മജീദ് മുത്തുള്ളിയാൽ, പ്രദീപ് വലിയങ്ങോട്, സി. അനിത, റീജ ജോണി, എം. എസ്. രേഖ, കെ. ബി. രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്ക് പുറമേ സഹകാരികളും പൊതുജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.