ചെറുതാഴം സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് വിതരണം

moonamvazhi

കണ്ണൂര്‍ ചെറുതാഴം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം കാര്‍ഡിന്റെ വിതരണോല്‍ഘാടനം എം. വിജിന്‍ എം.എല്‍.എ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് സി.എം. വേണു ഗോപാല്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!