കൺസ്യൂമർഫെഡ് ജീവനക്കാർ ഇന്ന് 100 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തും.

adminmoonam

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൺസ്യൂമർഫെഡ് ജീവനക്കാർ ഇന്ന് 100 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തും. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ജീവനക്കാർ സമരമുഖത്താണ്. മാനേജ്മെന്റ് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പുകൾ ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിന് മുന്നോടിയായി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ന് 100 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൂചന ധർണ നടത്തുമെന്ന് സംയുക്ത സമരസമിതി നേതാക്കളായ
കെ ജെ ജിജു (CITU സംസ്ഥാന ജനറൽസെക്രട്ടറി )
ആർ പ്രദീപ്കുമാർ (INTUC സംസ്ഥാന ജനറൽസെക്രട്ടറി )വി സി ഷെറിൻ (CNME സംസ്ഥാന GENARALSECRATARY)
പി സുബാഷ് (HMS സംസ്ഥാന ജനറൽസെക്രട്ടറി ) എന്നിവർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.