കോഴിക്കോട് ടൗണ്‍ വനിതാ സംഘം മൂന്നാംവഴി ‘വായന’ യില്‍

Deepthi Vipin lal

കോഴിക്കോട് ടൗണ്‍ വനിതാ സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാര്‍ മൂന്നാം വഴി ‘വായന’ പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളായി.

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിലും സഹകാരികളിലും സഹകരണ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക വിവരങ്ങളെത്തിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വായന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും സഹകാരികള്‍ക്കും വായനയില്‍ അംഗങ്ങളായി മൂന്നാംവഴി മാസികയുടെ വരിക്കാരാകാം.

സംഘം ഓഫീസില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സംഘം പ്രസിഡന്റ് രത്‌നകുമാരി പി.വി. വരിസംഖ്യയുടെ ചെക്ക് ‘മൂന്നാംവഴി’ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഷൈനി പ്രമോദിന് കൈമാറി. സെക്രട്ടറി നീന പി., സോന പി., ഷമീറ എ., അമ്പിളി നാഥ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!